Lokaal Actie Plan regionaal voedsel

Amersfoort heeft als eerste van de negen aan het EU/Urbact project sustainable food for Urban Communities deelnemende steden een Lokaal Actieplan opgeleverd. Een dergelijk actieplan is een belangrijke resultaat van de Urbact methode. Naast internationale praktische uitwisseling, het delen van kennis en ervaringen, moet op lokaal niveau een Lokaal Actieplan bijdragen aan een duurzame (door)ontwikkeling van acties die een relatie hebben met het centrale thema (duurzaam regionaal voedselbeleid). Het Amersfoortse plan benadrukt het belang van regionaal voedsel en geeft richting aan het stimuleren en faciliteren van initiatieven op het gebied van stadslandbouw, slimme distributie van regionaal voedsel, beschikbaarheid van regionaal voedsel voor consumenten en bedrijven en de synergie van een voedselnetwerk. Lees meer over het Lokaal Actie Plan. Op 19 februari 2015 wordt een eindbijeenkomst gehouden om de ervaringen van dit twee jaar durend project met gemeenten en partijen uit de provincie Utrecht te delen.Tijdens de Urbact bijeenkomst in Vaslui Roemenie presenteert Cor Holtackers het LAP aan de andere EU partners.

Geen nieuws uit 2018

Vorige
Volg FoodID op Twitter via @corholtackers