Ons dagelijks voedsel is een eerste levensbehoefte, maar onze consumptiepatroon heeft grote invloed op en gevolgen voor belangrijke maatschappelijke onderwerpen, zoals: milieu, gezondheid, economie, fair prijsbeleid, dierenwelzijn, beschikbaarheid van voedsel, voedselveiligheid, transparantie in herkomst en samenstelling van voedsel, sociale impact, armoedebestrijding.


In toenemende mate wordt het belang van voedsel gekoppeld aan verschillende maatschappelijke thema's waarbij duurzaamheid vaak een verbindend kernbegrip is. Overheden op nationaal, regionaal en lokaal niveau en het bedrijfsleven zien het als hun collectieve verantwoordelijkheid om een gericht voedselbeleid te ontwikkelen rekening houdend met relevante maatschappelijke voedsel vraagstukken.


Food ID heeft de laatste jaren een bewuste keuze gemaakt om actief deel te nemen aan deze maatschappelijke voedselontwikkelingen door uitwisseling van (internationale) ervaringen en het coördineren/begeleiden van projecten die gericht zijn op een lokaal, regionaal en duurzaam voedselbeleid.  Met deze expertise kan Food ID een waardevolle en vooral praktisch georiënteerde partner zijn om een duurzaam voedselbeleid voor lokale en regionale stakeholders op te zetten en te begeleiden.