Lekker eten en drinken moet ook veilig zijn! Food ID vertaalt de wettelijke en klantspecifieke eisen op gebied van voedselveiligheid naar een praktische toepassing en beheersing voor de klant. Food ID kan bogen op jarenlange ervaring op het gebied van ontwikkeling, begeleiding, toetsing en training van voedselveiligheidsbeleid bij klanten. Food ID heeft zich gespecialiseerd  in de branchegerichte hygiënecodes waaronder horeca, instellingen, catering, CBL, ijs en vele andere hygiënecodes die van toepassing zijn in Nederland. Food ID houdt actuele wettelijke ontwikkelingen op dit gebied goed bij om klanten tijdig en gericht te informeren wat voor hun organisatie van toepassing is.


Food ID is een full service partner op voedselveiligheid: ontwikkeling, implementatie, training, onderhoud en controle en biedt de volgende diensten aan:


1. HACCP-projecten
Voedselveiligheidssystemen invoeren is geen sinecure. Het vereist een strak geregisseerde aanpak. Duidelijke uitgangspunten, eenvoudige en geaccepteerde toepassingen, meetbare doelstellingen verpakt in een heldere realisatietermijn moeten leiden tot een goed functionerend HACCP systeem. Voor bedrijven die werken volgens een branche hygiënecode vertaalt Food ID deze naar een praktisch functionerend systeem zodat aantoonbaar de voedselveiligheid beheerst en geborgd kan worden.


voedselveiligheid

2. Quick scan HACCP

Een Quick scan HACCP is een korte, doelgerichte inventarisatie en analyse op hoofdpunten van voedselveiligheids-onderwerpen. Doel van de quick scan HACCP: inzage geven in de mate waarin HACCP is ingevoerd en wordt beheerst in uw bedrijf.
•  Is er voldoende kennis aanwezig?
•  Wordt deze correct toegepast in praktijk?
•  Worden controles uitgevoerd en verbeteracties doorgevoerd?
•  Zijn de voorzieningen op orde?
Food ID onderscheid Quick scans op basis van verschillende branchegerichte hygiënecodes (horeca, contractcatering, supermarkten, instellingen, ambachtelijke ijsbereiding, groothandels, AGF etc.).


3. My Food IQ (kennistoetsen voedselveiligheid)

Slechte hygiëne of ondeskundige bereiding van producten kan leiden tot onveilige situaties, erger nog: voedselvergiftigingen, voedselinfecties, boetes en imagoschade. Dat wil geen enkel bedrijf.


Kennis is een belangrijke voorwaarde om voedselveiligheid in praktijk toe te passen. Ondernemers in de voedselbranche zijn wettelijk verplicht ervoor te zorgen dat hun medewerkers voldoende kennis hebben én onderhouden om hygiënisch correct te werken. Ondernemers mogen zelf bepalen hoe ze invulling hieraan geven, als dat maar aantoonbaar is in de dagelijkse praktijk.

Food ID heeft de site www.myfood-iq.eu ontworpen en biedt bedrijven de mogelijkheid om doelgerichte kennistoetsen voor medewerkers uit te voeren, aantoonbaar te maken en te beheren. De toetsen zijn een effectieve methode als aanvulling op het personeelsbeleid, waarbij training en instructie op het gebied van voedselveiligheid een belangrijke basisvoorwaarde is voor hygiënische bedrijfsvoering. 


voedselveiligheid

De toetsen zijn gebaseerd op geldende branche hygiënecodes en door middel van vragen worden alle belangrijke onderwerpen in de code behandeld. Indien gewenst kunnen ‘maatwerk’ toetsen voor andere voedselveiligheidssystemen of bedrijfsspecifieke systemen worden ontwikkeld.


4. HACCP trainingen
Naast deze kennistoetsing verzorgt Food ID regelmatig HACCP trainingen voor medewerkers en management op locatie die actueel en informatief zijn en door klanten goed beoordeeld worden. Deelnemers ontvangen na de training een bewijs van deelname.